Main Card

Caio Machado Machado

6-1-1
Match 1

Paulo Renato Jr. Renato Jr.

10-1-0